Platby

Úplata za vzdělávání – školné • 1000,-Kč/měsíc – děti předškolního věku (rok před vstupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí).


Stravné: • Děti do 6 let 46,- Kč/den, děti od 7 let 50,- Kč/den


Účet mateřské školy: 30015-2000765379/0800

Kontaktní osoba pro školné a stravné – MŠ Tyršovka:
Dobroslava Perevuzníková – vedoucí školní jídelny
e-mail: sjtyrsovka@tyrsovka.cz
Tel.: 702 290 904


Roční příspěvek SRPŠ:  1000,-/ mladší děti, 1400,-/ předškoláci 
Číslo účtu: 294288555/0300
Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte a třídu!

  • prosíme o zaplacení do 16.10.2022

 

Platnost od 6.9.2022