Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ bude pro školní rok 2023/24 probíhat takto:

  1. Elektronický předzápis elektronickypredzapis.cz, nebo je možné přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-tyrsovka

Elektronický předzápis bude spuštěn od 03.04.2023 do 09.05.2023.

  1. Zápis do MŠ – odevzdání přihlášky s potvrzením od lékaře a evidenčního listu: 10. 5. a 11. 5. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin (využijte možnosti rezervovat si při el.předzápisu konkrétní čas)

Zápis do MŠ bude probíhat v kanceláři ředitelky MŠ Tyršovka v Praze 12  v Lysinské ulici 184/45, (provozní pavilon, vchod od autobusové zastávky, vedle zahrady)

Další potřebné doklady k zápisu: 

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • potvrzení zákonného zástupce o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12 (pouze pokud nemáte trvalý pobyt na území MČ  Praha 12 uvedený v OP. V tomto případě je nutno přinést k nahlédnutí nájemní, podnájemní, kupní nebo předkupní smlouvu na byt nacházející se na území MČ Praha 12.)

Další informace:

  • Zápis probíhá bez přítomnosti dítěte.
  • Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.
  • Žádost o přijetí můžete poslat také poštou, datovou schránkou, nebo vhodit přímo do poštovní schránky MŠ.

Kritéria přijetí jsou k dispozici ke stažení ZDE