Meruňková třída

Meruňkovou třídu navštěvují 3 leté děti, které nastoupily do mateřské školy prvním rokem. Proto je naším hlavním cílem pomoci dětem s adaptací na nové prostředí a vyrovnáním se s odloučením od rodičů.  Budeme trénovat samoobslužné činnosti, upevňovat hygienické návyky, zvykat si na režim a učit se respektovat pravidla, aby se každý cítil dobře a chodil do školky rád. Zaměříme se na rozvoj hrubé motoriky, řeči a vytváření kamarádských vztahů. U dětí budeme podporovat pozitivní vztah k pohybu a jejich přirozenou zvídavost. Naší snahou bude vést děti k sebedůvěře. Během celého školního roku bude probíhat minimální preventivní program Zdravulka k podpoře zdravého životního stylu.

 

Třídní učitelky:   Jana Nechvátalová, Michaela Blažková

Třídní e-mail:   merunkova@tyrsovka.cz