1.třída

Třídní učitelky: Zora Prokopová, Hana Cvachová

kontakt: 1.lysinska@tyrsovka.cz

Třída nejmladších dětí

Cílem naší třídy bude:

– začlenit děti do třídy a zařadit je mezi své vrstevníky – zvládnout základní pohybové dovednosti, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru – zvládnout sebeobsluhu – pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno – soustředit se na činnost a udržet pozornost – nejdůležitějším naším úkolem bude adaptovat se na život v MŠ a aktivně ho zvládat.