Meruňková třída

 

Meruňkovou třídu navštěvují 3-4leté děti, které nově nastoupily do mateřské školy.

Nachází se v přízemí prvního pavilonu. Nově vybavená třída moderním nábytkem bude pro nejmenší děti skvělým místem pro hraní a jejich rozvoj. Poznávání nového probíhá formou prožitku. Budeme se snažit o vytváření kamarádských vztahů, vše bude probíhat hravou formou zaměřenou na jemnou a hrubou motoriku.

Našim hlavním cílem je klidný, vstřícný a trpělivý přístup k dětem. Děti budou mít dostatek času na adaptaci a odloučení od maminky a tatínka, přivykání novému prostředí třídy a školky. Budou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování a učení komunikace s ostatními dětmi a dospělými.

Děti mohou využívat rozlehlou školní zahradu a tělocvičnu, kde je několik herních prvků pro podporu hrubé motoriky.

Celý rok v naší třídě probíhá preventivní program ZDRAVULKA k podpoře zdravého životního stylu.

Třídní učitelky:   Jana Krepčíková, Romana Novotná

Třídní e-mail:   merunkova@tyrsovka.cz

Tel.: 737 010 727

 

Aktualizováno: 31.8.2023