Meruňková třída

Meruňkovou třídu navštěvují nejmladší děti. Vše  je pro děti nové,  snažíme se  je tedy připravit do světa co  nejpřirozenější cestou. Usnadňujeme dětem i rodičům vstup do mateřské školy nastavením individuálního adaptačního režimu.   Zaměřujeme se především na samostatnost, pomáháme dětem utvářet si sebeobslužné a hygienické návyky. Dbáme na zásady slušného chování – slušně pozdravit, poprosit, poděkovat…

Podle školního vzdělávacího programu učíme děti poznávat svět a rozvíjet je ve všech oblastech a to s individuálním ohledem na věk a potřeby každého dítěte. Navíc i u našich nejmenších dětí realizujeme program primární prevence  sociálně patologických jevů „Zdravulka“ (podpora zdravého životního stylu).

 

Třídní učitelky:   Blanka Dvořáková 

Třídní e-mail:   merunkova@tyrsovka.cz