Meruňková třída

Meruňkovou třídu navštěvují 4-5 leté děti.

Náš kolektiv doplnilo několik nových kamarádů a naším záměrem a přáním je pomoci jim v adaptaci a objevením svého pevného místa mezi námi.

Protože už jsou meruňky zdatné děti, které vědí, jak to u nás ve školce chodí, zaměříme se tento rok hlavně na prohlubování sociálních vazeb v kolektivu a zlepšování samostatnosti při sebeobsluze. Chceme vést děti k samostatnosti, ohleduplnosti, nápaditosti a hravosti. To vše různorodými činnostmi při hrách a řízených činnostech.

Jednou týdně budeme docházet do učebny tělocviku a věříme, že se děti zlepší nejen v hrubé motorice, ale zároveň si oblíbí pohyb a vzbudíme v nich zájem o sportovní aktivity formou, kterou ještě neznají.

Celý rok v naší třídě probíhá minimální preventivní program ZDRAVULKA.

Třídní učitelky:   Anežka Bukovská, Bc. Tereza Vaňková, DiS.

 

Třídní e-mail:   merunkova@tyrsovka.cz

Tel.: 737 010 727

 

Aktualizováno: 8.9.2022