O nás

Jsme MŠ zaměřená na výchovu a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu. Klademe důraz na sportovní a pohybové aktivity, pestré stravování, prevenci rizikového chování, rozvoj emoční a sociální inteligence a psychické odolnosti. Vzdělávací nabídka je připravována v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, neustále se snažíme reagovat na nové trendy.

Naše MŠ úspěšně začleňuje do běžného kolektivu děti s odlišným mateřským jazykem, kterým je nabídnuta opora pomocí kroužku českého jazyka.

Do MŠ dochází i děti s potravinovými alergiemi, kterým je vařeno pod dohledem nutriční terapeutky.

MŠ Tyršovka se nachází v klidné vilové části starých Modřan v Lysinské ulici. K dispozici je dětem velký areál, který se skládá z jedné provozní budovy a 3 pavilonů, které jsou obklopené rozlehlou zahradou se vzrostlou zelení. Při pobytu venku mohou děti využívat velkou zahradu s různorodými herními prvky, v teplých měsících jsou k dispozici i vodní prvky. V horní části areálu je i malá zahrada, na které jsou herní prvky vhodné pro nejmenší děti, a díky jejímu oddělení je využívána pro počáteční adaptaci nových dětí.

V každém pavilonu jsou dvě třídy, všechny třídy mají k dispozici vlastní šatnu, sociální zařízení, třídu a hernu, která je zároveň i ložnicí. MŠ má ve svých prostorách k dispozici i tělocvičnu, keramickou dílnu s vlastní pecí a výtvarný ateliér.

V naší mateřské škole jsou děti rozděleny do tříd dle věku. Kromě dvou učitelů v každé třídě, máme také 3 asistenty pedagoga a řadu provozních zaměstnanců, jež se všichni starají o blaho dětí od 6:30 do 17:30 hod.