Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Nástupem do naší mateřské školy souhlasíte se školním řádem. Školní řád máte k dispozici v šatnách dětí a na webových stránkách.

 

PROVOZ MŠ  > 6:30 – 17:30 hodin

6:30 – 7:00 v provozu Meruňková třída (1. pavilon, přízemí)

7:00 – 16:30 v provozu všechny třídy / pavilony

16:30 – 17:30 v provozu Citrónová třída (2. pavilon, přízemí)

 

Příchod do MŠ nejpozději do 8:20 hodin, doporučujeme chodit v zájmu dítěte dříve, aby mělo možnost se rozkoukat, pohrát si před začátkem řízeného programu. V 8:30 hodin se zamykají vchody i branky, dát si prostor i ke svému odchodu.

Vyzvedávání po obědě je v čase 12:15 – 12:45 hodin

Odpolední vyzvedávání je od 14:30 hodin

 

PLATBY

 • Školné je 1200 Kč měsíčně
 • Stravné 54 Kč/den děti do 6 let, 57 Kč/den děti od 7 let

Přihlášky obdržíte při nástupu, vyplněné vraťte zpět učitelkám.

V případě potřeby kontaktujte pí. hospodářku Dobroslavu Perevuzníkovou, tel. 702 290 904,

mail hospodarka@tyrsovka.cz

Platby preferujeme inkasem.

 

 • SRPŠ na školní rok činí 1200 Kč mladší děti, 1600 Kč předškoláci

Platba na transparentní účet 294288555/0300, do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu. Při pozdějším nástupu se částka poměrně sníží.

Využito na kulturní a vzdělávací akce nad rámec vzdělávacích aktivit učitelek (více v seznamu akcí na nástěnce i webu).

 

OMLUVY DÍTĚTE

Přes aplikaci NašeMš (údaje obdržíte při nástupu od učitelek), výjimečně pomocí třídního telefonu – jen SMS.

Povinnost omluvy je do 8:30 v den absence, jinak je účtováno stravné).

 

CO JE POTŘEBA DO MŠ

 • přezůvky > obuv s plnou patou, pro děti dobře obouvatelné, ne Crocsy, ne plyšové
 • oblečení na ven > adekvátní aktuálnímu počasí
 • náhradní oblečení > spodní prádlo, ponožky, trička, tepláky/legíny (kontrolujte průběžně dostatečné zásoby náhradních věcí)
 • oblečení do deště > holínky, pláštěnka, softshellová bunda s impregnací … chodíme ven za každého počasí

 

 

ADAPTACE

Vstup do MŠ je pro děti i rodiče obrovskou životní změnou. Aby návyk na školku proběhl v poklidu, bez pozdějších strachů a stresů ze školky doporučujeme adaptaci neuspěchat, vyčlenit si na ni čas. Pro usnadnění adaptace trénujte s dětmi samostatnost, dopomůžete jim vyhnout se stresovým situacím. Volte pro ně pohodlné i lehce oblékací oblečení. Mluvte s dětmi o školce pozitivně, motivujte je na nové kamarády, hračky, poznání. Můžete využít i mnoho dostupných knih s tematikou nástupu do školky (např: Flandil ve školce).

 

Z vlastních zkušeností doporučujeme POSTUPNOU ADAPTACI:

 • 1. DEN V MŠ > společné prohlédnutí prostor, seznámení s paní učitelkami, odchod domů (9:00 – 9:30 hodin)
 • 2. – 5. DEN V MŠ > krátký samostatný pobyt dítěte bez rodičů, vyzvedávání po svačině (cca 9:30 / 10 hodin)
 • 2. TÝDEN V MŠ > pokud dítě už zvládá, zůstává na dopoledne, vyzvedávání po obědě (12:15 – 12:45 hodin)
 • 3. TÝDEN V MŠ > dle dohody s učitelkami – možné zkoušet celodenní pobyt, vyzvedávání po odpolední svačině od 14:30 hodin

 

Vždy je nejlepší individuální domluva s učitelkami dle potřeb Vašeho dítěte. Buďte s učitelkami v každodenním kontaktu, nebojte se ptát. Při jakýchkoliv změnách informujte učitelky (zdravotní stav, změna kontaktů, osoby na vyzvedávání …).

 

VIZE MŠ

Jsme mateřská škola se zaměřením na výchovu a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu. Klademe důraz na sportovní a pohybovou aktivitu, zdravé stravování, prevenci rizikového chování, rozvoj emoční a sociální inteligence a psychické odolnosti

Proto říkáme NE sladkostem při oslavách. Prosíme o zdravější alternativu pochutin či drobné dárky (samolepky, kartičky …) pro děti.

 

UVÍTÁME KAŽDOU MATERIÁLNÍ POMOC

 • HYGIENICKÉ POTŘEBY > papírové kapesníky v krabičce, kuchyňské utěrky, tekuté mýdlo, vlhčené ubrousky, toaletní papír
 • VÝTVARNÝ MATERIÁL > papíry do tiskárny, lepidla v tyčince na volné tvoření dětí, čtvrtky, silné trojhranné pastelky, silné fixy, barevné papíry, zdobící materiál … (ideálně se domlouvat s třídními učitelkami)

 

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

 

 

Aktualizováno: 25.1.2024