Jablková třída

 

Jablkovou třídu navštěvují děti ve věku 5-6 let. V přátelském prostředí vedeme děti k soběstačnosti a vzájemné pomoci. Dle našeho třídního vzdělávacího programu seznamujeme děti nejen s obecnými tématy, ale věnujeme se i různým odborným tématům, děláme s dětmi pokusy, chodíme na procházky i do tělocvičny. Děti mají možnost jezdit plavat i lyžovat, navštěvujeme divadla, či jiné kulturní akce. Ve třídě je realizován program primární prevence sociálně patologických jevů Zippyho kamarádi.

 

Třídní učitelky:  Ludmila Jiříková, Hana Flekalová

Třídní e-mail:  jablkova@tyrsovka.cz