Jablková třída

 

 

Jablkovou třídu navštěvují děti ve věku od 4 do 6 let. Proto se zde schází budoucí školáci s budoucími předškoláky.

V průběhu roku nás čeká spousta aktivit, jako je primární preventivní program Zipy, kde se děti seznamují s různými životními situacemi, řešením těchto situací a učí se zvládat své emoce. V prvním pololetí mají děti možnost zúčastnit se kurzu plavání, v druhém pololetí pak kurzu lyžování.

Děti vedeme k samostatnosti, k přátelskosti a ke svobodnému vyjádření svého názoru a svých potřeb. Snažíme se děti podpořit v jejich kreativitě. Věříme, že možnost volného, ale i řízeného tvoření dětem pomůže v rozvoji fantazie i zdatnosti při práci s nástroji, proto mají volný přístup k výtvarným potřebám.

Dále je pro nás důležitá enviromentální výchova, kde se zaměřujeme na třídění odpadu a ochranu životního prostředí. Nově máme také možnost starat se o vlastní záhony na školní zahradě.

Snažíme se děti vést k hudbě a to v tom nejčistčím možném provedení, jako jsou rytmická cvičení, emoce a pocit z hudby a chápání hudebních nástrojů, jako něčeho zábavného a důležitého.

Pro předškolní přípravu využíváme různorodé pracovní listy, předškoláci mají své pracovní sešity, pracujeme s rozličnými materiály pro rozvoj slovní zásoby, matematické představivosti a logického uvažování.

Každý den je pro nás příležitostí naučit se a zažít něco nového.

 

Třídní učitelky:  Helena Němcová, Petra Skružná

Třídní e-mail:  jablkova@tyrsovka.cz