Jablková třída

 

 

Jablkovou třídu navštěvují děti ve věku od 4 do 6 let. Proto se zde schází budoucí školáci s budoucími předškoláky.

V naší třídě bude probíhat primární preventivní program Zipyho kamarádi a Ferda a jeho mouchy. V prvním pololetí mají předškoláci možnost zúčastnit se kurzu plavání, ve druhém pololetí pak kurzu lyžování.

Děti vedeme k všestrannému rozvoji v oblasti pohybu, hudby, výtvarné estetiky, sebeobsluhy, k přátelskosti a ke svobodnému vyjádření svého názoru a svých potřeb. Snažíme se děti podpořit v jejich kreativitě. Věříme, že možnost volného, ale i řízeného tvoření dětem pomůže v rozvoji fantazie i zdatnosti při práci s nástroji, proto mají volný přístup k výtvarným potřebám.

Naše třída se řídí heslem ,,není špatné počasí, pouze špatné oblečení“. Proto budeme s dětmi chodit ven za každého počasí. A proč? protože vzduch venku je pro zdraví mnohem prospěšnější a chceme se otužovat a posilovat svou imunitu. Na zahradě máme nově vybudovanou ,,blátivou“ kuchyňku pro hrátky s pískem a vodou.

Pro předškolní přípravu využijeme různorodé pracovní listy a předškoláci mají své pracovní sešity. Předškolní přípravě budeme věnovat maximum času.

 

Třídní učitelky:  Ludmila Jiříková, Veronika Trdá

Třídní e-mail:  jablkova@tyrsovka.cz

Tel.: 731 322 209

 

Aktualizováno: 13.9.2021