Jablková třída

 

Jablkovou třídu navštěvují děti ve věku 5 – 6 let.

Všichni jsou v letošním roce předškoláci. Proto bude jedním z našich cílů připravit je na bezproblémový vstup do základní školy. Zaměříme se na zdokonalení v oblasti sebeobsluhy, grafomotoriky, samostatného vyjadřování a na podporu zdravého sebevědomí.  Budeme u dětí podporovat jejich zvídavost, touhu po poznání, fantazii a kreativní tvoření. K podpoře přípravy pro vstup do školy využijeme pracovní sešit ,,Mezi námi předškoláky“ od Jiřiny Bednářové.

Součástí našeho vzdělávacího programu  bude primární preventivní program Zipyho kamarádi, zaměřený na patologické jevy a program Ferda a jeho mouchy, kterým budeme posilovat emoční inteligenci dětí.

Pro budování zdravého životního stylu a upevňování fyzické odolnosti se zapojíme do programu Se sokolem do života aneb Život nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, kterým budeme podporovat pohybovou gramotnost a odolnost dětí. V prvním pololetí mají děti možnost zúčastnit se kurzu plavání v AquaPalace Čestlice, ve druhém pololetí kurzu lyžování na Šibeničním vrchu.

Naší snahou bude, aby si děti poslední rok v mateřské škole užily a měly  jednou na co vzpomínat.

 

Třídní učitelky:  Bc. Kateřina Kovandová, Jana Krepčíková

Třídní e-mail:  jablkova@tyrsovka.cz

Tel.: 731 322 209

 

Aktualizováno: 8.9.2022