3.třída

Třídní učitelky: Blanka Larvová, Blanka Škubová

kontakt: 3.lysinska@tyrsovka.cz

Chceme, aby v naší třídě bylo všem dětem hezky, příjemně, uvolněně. Zaměříme se na vytváření kamarádských vztahů, podporu slušného chování ke svým vrstevníkům a dospělým. Celý rok povedeme děti k utvoření si kladného vztahu ke sportu a veškerému pohybu. Čekají nás pěší výlety, návštěva fitness a lanového hřiště a pravidelné sportování v areálu Hamr.