Jahodová třída

 

Jahodovou třídu navštěvují nejmladší děti, které nově nastoupily do mateřské školy.

Třída se nachází v přízemí třetí budovy školky, kde má i své oddělené hřiště.

Naším hlavním cílem je pomoci dětem s adaptací na nové prostředí a budování důvěry k paní učitelkám. Děti učíme samoobslužné činnosti, hygienické návyky, zvykáme si na režim školky a učíme se respektovat jeden druhého a pravidla společenského chování.

Zaměřujeme se na rozvoj řeči, hrubé a jemné motoriky, vytváření kamarádských vztahů a budování přátelského a harmonického prostředí.

Děti mají prostor pro volné hry a pohybové aktivity, trénují zdravé návyky a praktické dovednosti.

Během celého školního roku probíhá preventivní program Zdravulka k podpoře zdravého životního stylu.

 

Třídní učitelky:   Blanka Dvořáková, Petra Čiháková

Třídní e-mail:   jahodova@tyrsovka.cz

Tel.: 605 927 851

 

Aktualizováno: 31.8.2023