Jahodová třída

Jahodovou třídu navštěvují nejmladší děti, které nově nastoupily do mateřské školy. Třída se nachází v nové budově školky. Našim hlavním cílem je pomoci dětem s adaptací na nové prostředí. Děti budeme učit samoobslužné činnosti, hygienické návyky, zvykat si na režim školky a učit se respektovat pravidla. Zaměříme se na rozvoj řeči, hrubé motoriky a vytváření kamarádských vztahů. Děti budou mít prostor pro volné hry a pohybové aktivity, budou trénovat návyky a praktické dovednosti. Během celého školního roku bude probíhat preventivní program Zdravulka k podpoře zdravého životního stylu.

 

Třídní učitelky:   Hana Flekalová, Veronika Jurčíková 

Třídní e-mail:   jahodova@tyrsovka.cz