borůvková třída

Třídní učitelky : Mgr. Monika Palubová Všetečková, Blanka Škubová

kontakt: boruvkova@tyrsovka.cz