Borůvková třída

 

Borůvkovou třídu navštěvují děti ve věku 4-5 let.

Celým školním rokem bude děti provázet postava Krtka, která s nimi bude trávit čas ve školce a pomáhat jim při řízených činnostech.

Zaměříme se na zdokonalení v oblasti sebeobsluhy a správného úchopu tužky, grafomotoriky, samostatného vyjadřování, pohybu i podporu zdravého sebevědomí.

Budeme podporovat dětskou zvídavost a touhu po poznání, fantasii a kreativní tvoření. Školní vzdělávací program bude v daném školním roce doplňovat  program ,,Ferda a jeho mouchy“, který posiluje emoční inteligenci dětí.

 Také se seznámíme s výchovou ke ctnostem. Naučíme se, jak ctnost rozpoznat v každodenních činnostech a v konkrétním chování dětí.

Také Zdravulka přinese dětem hodně rad, jak se chovat v určitých situacích.

Pro budování zdravého životního stylu a upevňování fyzické odolnosti se zapojíme do programu ,,Se Sokolem do života“, kde budeme podporovat pohybovou gramotnost a odolnost dětí proti nemocem.

Třídní učitelky:  Ludmila Jiříková, Iveta Janáčková, DiS.

Asistentka pedagoga: Ing. Iva Meleková

Třídní e-mail:  boruvkova@tyrsovka.cz

Tel.: 737 059 889

 

Aktualizováno: 1.3.2024