Borůvková třída

Borůvkovou třídu navštěvují nejstarší děti, předškoláci.

Letošní rok nás provází žabák Ferda a my se s ním a knihou Ferda a jeho mouchy učíme poznávat naše pozitivní i negativní pocity. V rámci primární prevence sociálně patologických jevů je součástí našeho vzdělávacího obsahu i program Zippyho kamarádi.

V 1. pololetí  se učíme plavat a lyžovat. Ve 2. pololetí navštěvujeme pravidelně sportovní halu, kde rozvíjíme nejen všestranný pohyb, ale také se seznamujeme s tenisem a míčovými hrami.

Hlavním cílem posledního roku ve školce je mimo jiné připravit děti na vstup do základní školy. Podporujeme dětskou kreativitu (děti často a rády tvoří ať už organizovaně nebo zcela spontánně) a samostatnost v sebeobsluze i komunikaci. Děti si samy připravují svačinky. Netrváme na spaní po obědě. Ti, kteří jsou neposední a stačí jen chvíle odpočinku při poslechu pohádky, mají možnost věnovat se předškolní přípravě ( pracovní listy pro předškoláky ) nebo tvořivým aktivitám.

 

Třídní učitelky:  Mgr. Monika Všetečková Palubová, Blanka Škubová

Třídní e-mail:  boruvkova@tyrsovka.cz