borůvková třída

Třídní učitelky : Mgr. Monika Palubová Všetečková, Blanka Šebová

kontakt: 4.lysinska@tyrsovka.cz