Borůvková třída

Naší borůvkovou třídu navštěvují děti od 3-4 let. Naším cílem bude tyto
děti nenásilnou a hravou formou postupně začlenit do kolektivu. 4 děti již
školku navštěvovali vloni, 3 děti doprovázely do školky sourozence.
Přirozený vývoj dětí budeme podporovat a dále rozvíjet v činnostech
hudebních, výtvarných, tělesných, zařadíme hravou jógu a přivítáme
Zdravulku, která nás naučí zdravotní prevenci. Naší snahou bude dětem
poskytovat co nejvíce činností na čerstvém vzduchu a tématických
vycházkách po okolí.

 

Třídní učitelky:  Ludmila Jiříková, Adéla Cichoňová

Třídní e-mail:  boruvkova@tyrsovka.cz