4.třída

Třídní učitelky : Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Monika Palubová Všetečková

kontakt: 4.lysinska@tyrsovka.cz

V naší třídě jsou děti předškolního věku a děti s odkladem povinné školní docházky. Zaměřujeme se na snadný a plynulý přechod na základní školu. Kromě rozvíjení kompetencí z nižších tříd se budeme soustředit na správné držení tužky a celkovou podporu grafomotorických schopností. Dále budeme děti podporovat v soustředěné činnosti, jejíž čas se bude postupně prodlužovat. Vzhledem k tomu, že předškolní děti již většinou nespí po obědě, bude čas na lůžku zkrácen a poté se budou věnovat předškolní přípravě. Rovněž budeme usilovat o rozvoj fyzické stránky. Nad rámec běžných činností bude probíhat například kurz plavání, lyžování, sportovní přípravka na Hamru, návštěva fitness či odpolední kroužek míčových her.