Borůvková třída

Borůvkovou třídu navštěvuje 28 dětí ve věku 4-5 let. 15 dívek a 13 chlapců.

Zaměříme se na zdokonalení v oblasti sebeobsluhy, správné držení lžíce (tužky), později příboru, grafomotoriky, samostatného vyjadřování, pohybu i podporu zdravého sebevědomí.

Budeme podporovat dětskou zvídavost a touhu po poznání, fantasii a kreativní tvoření. Součástí našeho ŠVP bude program ,,Ferda a jeho mouchy“, kterým budeme posilovat emoční inteligenci dětí. Také se seznámíme s výchovou ke ctnostem. Naučíme se, jak ctnost vypadá v konkrétním chování dětí.

Pro budování zdravého životního stylu a upevňování fyzické odolnosti se zapojíme do programu ,,Se Sokolem do života“, kde budeme podporovat pohybovou gramotnost a odolnost dětí proti nemocem.

Také Zdravulka přinese dětem hodně rad, jak se chovat v určitých situacích.

Třídní učitelky:  Ludmila Jiříková, Veronika Trdá

Třídní e-mail:  boruvkova@tyrsovka.cz

Tel.: 737 059 889

 

Aktualizováno: 12.9.2022