Kroužky

Zájmové kroužky probíhají v odpoledních hodinách. Kroužky jsou realizovány Domem dětí a mládeže Monet Modřany – organizací, která se zaměřuje na zájmovou činnost dětí. Zápis do kroužků bude probíhat v září. Kroužky se konají od října do května daného školního roku (mimo dny školních prázdnin). Zájmové aktivity – kroužky jsou určeny pro předškolní děti. ( jablečná a borůvková třída )

Přehled kroužků:

  • připravujeme