Kroužky

Zájmové kroužky probíhají v odpoledních hodinách. Kroužky jsou realizovány Domem dětí a mládeže Monet Modřany – organizací, která se zaměřuje na zájmovou činnost dětí. Zápis do kroužků bude probíhat v září. Kroužky se konají od října do května daného školního roku (mimo dny školních prázdnin). Zájmové aktivity – kroužky jsou určeny pro děti ze 3. a 4. třídy.

Přehled kroužků:

  • Keramika – pondělí 15,00 – 16,00 – lektorka Kastnerová – MŠ Tyršovka
  • Taneční přípravka – úterý 13,30 – 14,20 – lektorka Hlobilová – Herrmannova
  • Sportujeme s MŠ I. skupina – středa 13,30 – 14,15 – lektor Miroslav Obermajer – MŠ Tyršovka
  • Sportujeme s MŠ II. skupina – středa 14,15 – 15,00 – lektor Miroslav Obermajer – MŠ Tyršovka
  • Angličtina I. skupina – čtvrtek 13,30 – 14,00 – lektorka Hofmeisterová – MŠ Tyršovka
  • Angličtina II. skupina – čtvrtek 14,00 – 14,30 – lektorka Hofmeisterová – MŠ Tyršovka