Kroužky

Zájmové kroužky probíhají v odpoledních hodinách. Kroužky jsou realizovány Domem dětí a mládeže Monet Modřany – organizací, která se zaměřuje na zájmovou činnost dětí. Zápis do kroužků bude probíhat v září. Kroužky se konají od října do května daného školního roku (mimo dny školních prázdnin). Zájmové aktivity – kroužky jsou určeny pro předškolní děti. ( jablková a borůvková třída )

Přehled kroužků:

Pondělí :    Sportujeme s Mš : 1. skupina: 14:30 2. skupina 15:15

Úterý:          Angličtina pokročilí 13:30, Angličtina začátečníci 14:00,

Keramika 15:00

Středa:        Keramika 15:00

Čtvrtek:      Šikovné tlapky 13:30, Tanečky  13:30