Kroužky

Zájmové kroužky probíhají v odpoledních hodinách. Jsou realizovány Domem dětí a mládeže Modřany a neprobíhají ve dnech školních prázdnin.  Zájmové aktivity jsou prioritně určeny pro starší děti (třída Hrušková, Jablková). Jejich začátek se často kryje s odpoledním klidem na lůžku a na některé z nich se přechází do DDM.

 

Pondělí: 

Sportujeme s mš:

1. skupina: 14,00 – 14.45 hod.

2. skupina: 14,55 – 15,40 hod.

3.skupina: 15,50 – 16,35 hod.

Taneční přípravka:

13,00 – 13,50 hod.

 

Úterý:

Keramika:

13,00 – 14,00 hod.

 

Středa:

Keramika:

13,00 – 14,00 hod.

 

Čtvrtek:

Angličtina 1:

13,00 – 13,30 hod.

Angličtina 2:

13,30 – 14,00 hod.

 

 

 

 

Aktualizováno: 12.9.2021