Kroužky

Zájmové kroužky probíhají v odpoledních hodinách. Jsou realizovány Domem dětí a mládeže Modřany a neprobíhají ve dnech školních prázdnin.  Zájmové aktivity jsou prioritně určeny pro starší děti (třída Hrušková, Jablková a Citrónová). Jejich začátek se často kryje s odpoledním klidem na lůžku a na některé z nich se přechází do DDM.

Pondělí: 

Sportujeme s mš:

1. skupina: 14,00 – 14.50 hod.

2. skupina: 14,55 – 15,45 hod.

3.skupina: 15,50 – 16,40 hod.

Taneční přípravka:

13,00 – 13,50 hod.

Keramika:

13,00 – 14,00 hod.

 

Úterý:

Keramika:

13,00 – 14,00 hod.

 

Středa:

Keramika:

13,00 – 14,00 hod.

Judo:

1. skupina:  13,00 – 13,45 hod.

2. skupina:  14,00 – 14.45 hod.

 

Čtvrtek:

Sportování s Matějem:

13,00 – 14,00 hod.

Angličtina 1:

13,00 – 14,00 hod.

Angličtina 2:

14,00 – 15,00 hod.

Výtvarka s Katkou:

15,30 – 16,30 hod.

 

 

 

 

Aktualizováno: 2.2.2023