Kroužky

Zájmové kroužky probíhají v odpoledních hodinách. Jsou realizovány Domem dětí a mládeže Modřany a neprobíhají ve dnech školních prázdnin.  Zájmové aktivity jsou prioritně určeny pro starší děti (třída Hrušková, Jablková). Jejich začátek se často kryje s odpoledním klidem na lůžku a na některé z nich se přechází do DDM.

Momentálně ve školce probíhá pouze kroužek ,,Sportujeme s mš.“ Ostatní kroužky pořádané DDM Modřany vzhledem k nařízení vlády prozatím neprobíhají. Pokud nastane změna, rodiče budou informováni. 

(Aktualizováno: 22.2.2021)

Pondělí:  

Sportujeme v mš:

1. skupina: 14,30 – 15,15 hod.

2. skupina: 15,30 – 16,15 hod.

Taneční přípravka:  13,00 – 13,50 hod.

 

Úterý:     

Keramika:      13,00 – 14,00 hod.

 

Středa:   

Keramika:  13,00 – 14,00 hod.

 

Čtvrtek:   

Angličtina:

1. skupina: 13,00 – 13,30 hod.

2. skupina: 13,30 – 14,00 hod.

Outdoorový:  15,00 – 16,30 hod.

 

Aktualizováno: 16.9.2020