Kroužky

Zájmové kroužky probíhají v odpoledních hodinách. Jsou realizovány Domem dětí a mládeže Modřany a neprobíhají ve dnech školních prázdnin.  Zájmové aktivity jsou prioritně určeny pro starší děti (třída Borůvková, Jablková). Jejich začátek se často kryje s odpoledním klidem na lůžku a na některé z nich se přechází do DDM.

Přehled kroužků:

Pondělí :
Sportujeme s Mš – 1. skupina 14:30 – 15:10,  2. skupina 15:15 – 15:55

Úterý:
Angličtina pokročilí 13:30, Angličtina začátečníci 14:00

Keramika 15:00

Středa:
Keramika 15:00

Čtvrtek:
Šikovné tlapky 13:30, Tanečky  13:30