Kroužky

Zájmové kroužky probíhají v odpoledních hodinách. Jsou realizovány Domem dětí a mládeže Modřany a neprobíhají ve dnech školních prázdnin.  Zájmové aktivity jsou prioritně určeny pro starší děti (třída Hrušková, Jablková a Citrónová). Jejich začátek se často kryje s odpoledním klidem na lůžku a na některé z nich se přechází do DDM.

Pondělí: 

Taneční přípravka                 13 – 13:50 hodin

Sportujeme s MŠ                     14 – 14:50 hodin

Sportujeme s MŠ                     14,55 – 15,40 hodin

 

Úterý:

Výtvarný kroužek                 13 – 14 hodin

Keramika I.                             13 – 14 hodin

Středa:

Keramika II.                           13 – 14 hodin

JUDO pro děti 5-6 let             13 – 13:45 hodin

JUDO pro děti 4-5 let             14 – 14:45 hodin

Čtvrtek:

Angličtina I.                           13 – 13:30 hodin

Angličtina II.                          13:45 – 14:15 hodin

Pohybová průprava II         13 – 13:50 hodin

 

 

Aktualizováno: 6.10.2023