Náš tým

  •    Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Monika Všetečková Palubová

Zástupkyně ředitelky školy: Hana Flekalová, DiS.


   • Pedagogičtí pracovníci
     • Třídní učitelé:
      • Jahodová třída:      Blanka Dvořáková, Petra Čiháková
      • Meruňková třída:  Jana Krepčíková, Romana Novotná
      • Citrónová třída:     Anežka Bukovská, Bc. Tereza Vaňková, DiS.
      • Borůvková třída:   Ludmila Jiříková, Iveta Janáčková, DiS.
      • Jablková třída:       Bc. Kateřina Kovandová, Petra Skružná
      • Hrušková třída:     Hana Flekalová, DiS., Jakub Mach, DiS.
     • Asistenti pedagoga:
      • Jablková třída:       Mariia Koshtial
      • Hrušková třída:     Hana Léblová
      • Borůvková třída:   Ing. Iva Meleková

   • Nepedagogičtí pracovníci
    • Hospodářka školy a vedoucí školní jídelny: Dobroslava Perevuzníková
    • Kuchařky: Kateřina Maudrová, Petra Hankóciová, Marta Terdy, Hana Fáberová
    • Uklízečky: Denisa Ježková, Jana Záleská, Tereza Svobodová
    • Školnice: Hana Fáberová
    • Obsluha kotelny: Zdeněk Michalčík

 

 

Platnost od 1.3.2024