Vnitřní prostory MŠ

Učebna ČJ

Keramika

Výtvarný ateliér

Tělocvična