citronová třída

Třídní učitelka: Bc. Kateřina Kovandová, Helena Němcová 

kontakt: citronova@tyrsovka.cz