citronová třída

Třídní učitelka: Bc. Kateřina Kovandová, Helena Němcová 

kontakt: 2.lysinska@tyrsovka.cz