Citrónová třída

Citrónovou třídu navštěvují děti ve věku 3-5 let. Naším hlavním cílem bude posilování kamarádských vztahů, naučit se respektovat přání ostatních a dodržovat stanovená pravidla, aby se každý cítil dobře a chodil do školky s úsměvem. Zaměříme se na rozvoj hrubé motoriky, správný nácvik držení tužky a uvolnění ruky. Budeme u dětí podporovat pozitivní vztah ke sportu a radostný přístup k poznávání nového. Ve třídě je také realizován program primární prevence sociálně patologických jevů „Zdravulka“ (podpora zdravého životního stylu).  Naší snahou bude vést děti k samostatnosti a k důvěře ve své schopnosti.

Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky.

Winston Churchill

 

Třídní učitelky:  Bc. Kateřina Kovandová, Helena Němcová 

Třídní e-mail:  citronova@tyrsovka.cz