Citronová třída

Citrónovou třídu navštěvují děti od 4 do 6 let.

Celý rok nás bude provázet spoustu pohybu a legrace v podobě pohybových her a činností na školní zahradě nebo v lese.

Ve třídě budeme mít žabáka jménem Ferda, který tu s námi bude celý školní rok a my s jeho knihou „Ferda a jeho mouchy“ se budeme učit poznávat naše emoce.

V rámci primární prevence rizikových jevů nás bude provázet program „Zipyho kamarádi“, který je zaměřený na sociální a emoční učení.

V naší třídě jsou i ti nejstarší, předškoláci. Ti se budou připravovat na vstup do základní školy formou naučných her, pozorování a bádání, pracovní sešit od J. Bednářové (všestranná příprava do školy). Budeme zlepšovat samostatnost, sebeobsluhu a zodpovědnost, ale také se zaměříme na logopedickou prevenci a grafomotoriku.

 

Třídní učitelé: Anežka Bukovská, Bc. Tereza Vaňková, DiS.

Třídní e-mail:  citronova@tyrsovka.cz

Tel.: 731 252 242

 

Aktualizováno: 31.8.2023