2.třída

Třídní učitelka: Ludmila Jiříková, Eliška Mentbergerová

kontakt: 2.lysinska@tyrsovka.cz

Do naší třídy přišla v letošním roce více než polovina nových 3letých dětí. Naším cílem tedy bude tyto děti nenásilnou a hravou formou postupně začlenit do stávajícího kolektivu. Přirozený vývoj dětí budeme podporovat a dále rozvíjet při činnostech hudebních, tělesných, výtvarných atd. Naší snahou bude dětem poskytnout co nejvíce činností na čerstvém vzduchu a při tematických vycházkách po okolí.