Hrušková třída

Hruškovou třídu navštěvují nejstarší děti, předškoláci a 5 dětí s odkladem školní docházky.

Letošním rokem nás provede žabák Ferda a společně s knihou Ferda a jeho mouchy, kartami a dalšími materiály učíme poznávat naše pozitivní i negativní pocity a podporujeme pozitivní mezilidské vztahy. V rámci primární prevence patologického chování je součástí našeho vzdělávacího obsahu i program Zipyho kamarádi, který je zaměřen na sociální a emoční učení.

Hlavním cílem posledního roku v mateřské škole je mimo jiné připravit děti na vstup do základní školy a co nejvíce je podpořit v samostatnosti a přirozené zvídavosti, např. i prostřednictvím „vědeckých“ pokusů. Podporujeme dětskou kreativitu (děti často a rády tvoří ať už organizovaně nebo zcela spontánně), samostatné myšlení a uvažování a samostatnost v sebeobsluze, komunikaci.

V rámci budování zdravého životního stylu a upevňování fyzické i psychické odolnosti vyrážíme každou středu do přírody, kde probíhá náš třídní celoroční projekt Zážitkové učení v přírodě. Tento den trávíme celé dopoledne, včetně vzdělávací části, s dětmi různorodými aktivitami v přírodě. Aktivity se mimo jiné zaměřují na týmovou spolupráci a schopnost vyřešit úkol kreativně.

Netrváme na spaní po obědě, chvíli odpočíváme na lůžku při poslechu čtené pohádky, povídání o příběhu a dlouhou chvíli neposedům zkrátí „smyslové válečky s kapalinami“ liquid sensors  nebo prohlížení knížek. Ve zbylém čase mají děti možnost věnovat se předškolní přípravě (pracovní listy pro předškoláky, sešity od J. Bednářové), stolním hrám nebo tvořivým aktivitám. Rádi pracujeme s materiály od Mutabene Logico Primo a Logico Piccolo.

Mezi další akce, které nás během roku čekají, patří například: návštěvy základních škol a dopoledne v 1. třídě, didaktické programy (např. spolupráce s Proxima Sociale, Zdravotníci v MŠ, Zdravé svačiny, aj.), noční spaní ve školce, návštěva kulturních představení, slavnostní pasování na školáky. V rámci přátelské spolupráce se DDM Modřany probíhá sportovní projekt Sportujeme s Matějem. V rámci deseti hodin během roku absolvují děti rozmanité všestranně-pohybové aktivity na školní zahradě, jejichž cílem je především vybudovat kladný vztah ke sportu a pohybu obecně a zvyšovat u dětí fyzickou a psychickou odolnost k zátěži.

Od září do konce prosince se učíme plavat, v zimě nás čeká lyžařský kurz.

Třídní učitelé:   Hana Flekalová, DiS., Jakub Mach, DiS.

Asistentka pedagoga: Hana Léblová

Třídní e-mail:   hruskova@tyrsovka.cz

Tel.: 605 958 445

 

Aktualizováno: 31.8.2023