Hrušková třída

Hruškovou třídu navštěvují nejstarší děti, předškoláci.
Letošní rok nás provází žabák Ferda a my se s ním a knihou Ferda a jeho mouchy učíme poznávat naše pozitivní i negativní pocity a podporujeme pozitivní mezilidské vztahy.
V rámci primární prevence patologického chování je součástí našeho vzdělávacího obsahu i program Zipyho kamarádi, který je také zaměřen na sociální a emoční učení.
Od září do konce prosince se učíme plavat, v zimě nás čeká lyžařský kurz.
Hlavním cílem posledního roku ve školce je mimo jiné připravit děti na vstup do základní školy a co nejvíce je podpořit v samostatnosti a přirozené zvídavosti, např. i prostřednictvím „vědeckých“ pokusů. Podporujeme dětskou kreativitu (děti často a rády tvoří ať už organizovaně nebo zcela spontánně), samostatné myšlení a uvažování a samostatnost v sebeobsluze, komunikaci.
V rámci budování zdravého životního stylu a upevňování fyzické i psychické odolnosti konáme každou druhou středu zážitkové učení v přírodě. Tento den trávíme celé dopoledne, včetně vzdělávací části, s dětmi různorodými aktivitami v přírodě.
Netrváme na spaní po obědě, chvíli odpočíváme na lůžku při poslechu čtené pohádky, povídání o příběhu a dlouhou chvíli neposedům zkrátí „smyslové válečky s kapalinami“ liquid sensors nebo prohlížení knížek. Ve zbylém čase mají děti možnost věnovat se předškolní přípravě (pracovní listy pro předškoláky, sešity od J. Bednářové), stolním hrám nebo tvořivým aktivitám.
Mezi další akce, které nás během roku čekají, patří například: Návštěvy základních škol a dopoledne v 1. třídě, didaktické programy (např. spolupráce s Proxima Sociale, Medvídkova nemocnice, Zdravé svačinky do škol, aj.), noční spaní ve školce, návštěva divadelního představení, slavnostní pasování na školáky. Čeká nás i několik projektových dnů.

 

Třídní učitelky:   Mgr. Monika Všetečková Palubová,

                                   Hana Flekalová

Třídní e-mail:   hruskova@tyrsovka.cz

Tel.: 605 958 445

 

Aktualizováno: 13.9.2021