Hrušková třída

Hruškovou třídu navštěvují nejstarší děti, předškoláci.

Letošní rok nás provází žabák Ferda a my se s ním a knihou Ferda a jeho mouchy učíme poznávat naše pozitivní i negativní pocity a podporuje pozitivní mezilidské vztahy.  V rámci primární prevence sociálně-patologických jevů je součástí našeho vzdělávacího obsahu i program Zipyho kamarádi.

Od října do ledna se učíme plavat, v zimě nás čeká lyžařský kurz a od února  do června začneme každý týden sportovat ve sportovní hale, kde budeme pod vedením trenérů rozvíjet nejen všestranný pohyb, ale také se seznamovat s tenisem, fotbalem, plážovým volejbalem.

Hlavním cílem posledního roku ve školce je mimo jiné připravit děti na vstup do základní školy a co nejvíce podpořit děti v samostatnosti  a přirozené zvídavosti. Podporujeme dětskou kreativitu (děti často a rády tvoří ať už organizovaně nebo zcela spontánně) a samostatnost v sebeobsluze, komunikaci. Děti si samy připravují svačinky. Netrváme na spaní po obědě. Ti, kteří jsou neposední a stačí jen chvíle při poslechu pohádky, mají možnost věnovat se předškolní přípravě (pracovní listy pro předškoláky), stolním hrám nebo tvořivým aktivitám.

 Mezi další akce, které nás během roku čekají, jsou například: návštěvy základních škol a dopoledne v 1. třídě, didaktické programy v rámci prevence sociálně-patologických jevů, spaní ve školce, slavnostní pasování na školáky.

 

Třídní učitelky:   Mgr. Monika Všetečková Palubová,

                                   Eva Dobrovítovská

Třídní e-mail:   hruskova@tyrsovka.cz