Zápis do MŠ 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení 2024/25

výsledky-přijímacího-řízení-1.pdf

__________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu.

Od 2.4. 2024 do 13.5. 2024 bude zapisování zpřístupněno na webu:  elektronickýpředzápis, stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-tyrsovka

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ v termínu řádného zápisu.

Oficiální zápis probíhá presenčně v ředitelně MŠ Tyršovka v Praze 12 a to ve dnech 14.5. a 15.5. 2024 od 13.00 do 17.00 hodin. Jde o kontrolu a předání potřebných formulářů. Pro urychlení odevzdání vyplněných formulářů si rezervujte na stránkách www.elektronickypredzapis.cz přesný čas.

Potřebné dokumenty s sebou:

  • občanský průkaz zákonného zástupce (toho, který přijde k zápisu)
  • rodný list dítěte v českém jazyce (v případě cizinců je nutná notářsky ověřená kopie přeložená do českého jazyka)
  • formuláře vytištěné a vyplněné z předzápisu – přihláška a vyjádření lékaře

Vzhledem ke stanoveným kritériím (kritéria pro školní rok 2024-25 ZDE) budeme zjišťovat vaše (dítěte) místo trvalého pobytu.

K zápisu není nutné ani doporučené brát s sebou dítě.

Žádost o přijetí do MŠ pro rok 2024/2025

Vyjádření lékaře pro zápis – šk. rok 2024/2025