Spolupráce

Mateřská škola spolupracuje s rodiči a ostatními partnery.

Naše mateřská škola se snaží o úzkou spolupráci s rodiči, a to především formou společných akcí pořádaných mateřskou školou. Samozřejmostí je osobní komunikace s rodiči, která je pro nás velmi cenná. Slouží především k vzájemnému předávání informací o dítěti, dále jsou rodiče informováni o aktivitách školy a o ostatních záležitostech souvisejících s provozem školy. Chceme být školou otevřenou rodičům, jejich spolupráce je pro nás velmi důležitá.

Dále spolupracujeme:

  • se zřizovatelem – pravidelná setkání se zástupci zřizovatele
  • se základními školami – ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Prof. Švejcara, ZŠ Rakovského – vzájemné návštěvy dětí a dále spolupracujeme při přípravě dětí na vstup do ZŠ
  • s PPP, Praha 12 – školní zralost dětí
  • s Městskou knihovnou v Praze 12 – každoroční návštěva knihovny spojená s besedou pro předškoláky
  • s DDM Modřany – akce pro děti, Sportovní dny Prahy 12, spolupráce na realizaci zájmových kroužků, výchovně – vzdělávací programy  
  • s Proxima Sociale o.p.s. – v rámci primární prevence patologických sociálních jevů
  • s Mgr. Martinou Simonidesovou – grafomotorická poradna
  • s Mgr. Kristínou Horníkovou – klinický logoped, supervize
  • se složkami integrovaného záchranného systému – přednášky, návštěvy, exkurze