Úřední deska

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte
Elektronického předzápisu.
Stačí klikout na odkaz níže a předzapsat se do naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-tyrsovka


Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné
žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.
Prosíme rodiče, aby podávali přihlášku pouze na jedno z našich pracovišť (buď  MŠ Tyršovka, nebo MŠ Karásek).

PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN OD 10.4.2019

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

 


informace o zpracOVÁNÍ osOBNÍCH údAJŮ