Úřední deska

Seznam přijatých dětí do MŠ Tyršovka pro školní rok 2020/2021 najdete ZDE


Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů a pro usnadnění – urychlení zápisu Vašeho dítěte k letnímu provozu do mateřských škol můžete využít Elektronického předzápisu, který bude otevřen od 25.5.2020 do 27.5. 2020.
Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat konkrétní mateřskou školu a předzapsat se do ní.

Program Vás navede, jaké kroky je potřeba podniknout. Poté vyplněnou a podepsanou žádost doručíte do MŠ spolu s Evidenčním listem z MŠ, kterou dítě aktuálně navštěvuje.

Přihlašování dětí se týká všech, kteří se přihlásili na letní provoz do 14.2.2020. Ostatní děti mohou být přijaty jako náhradníci v případě, že se uvolní místo.

O platbě školného na prázdninový provoz Vás budeme včas informovat.

seznam školek prázdninový provoz – leták 

seznam školek prázdninový provoz srpen – leták

 

Aktualizováno 25.5.2020


Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2020-21

 

Aktualizováno: 9.4.2020


informace o zpracOVÁNÍ osOBNÍCH údAJŮ