Úřední deska

Seznam přijatých dětí z doplňujícího zápisu najdete ZDE

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si vyzvedněte ve čtvrtek 27.6.2019 od 8,00 – 16,30hodin v kanceláři ředitelky MŠ.

 

 

Doplňující zápis do MŠ Tyršovka

 se bude konat ve středu 19.6.2019 v době od
13,00 do 17,00 hod. v kanceláři ředitelky MŠ, ul.Lysinská 184/45.

S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte s potvrzením od lékaře,
rodný list dítěte a vlastní průkaz totožnosti.

Formulář Žádosti o přijetí dítěte ZDE

Kritéria pro přijímání dětí pro rok 2019/2020


informace o zpracOVÁNÍ osOBNÍCH údAJŮ