Akce

Přehled akcí na 1. pololetí 2018/2019

 • připravujeme 

 

Přehled akcí na 2. pololetí 2017/2018

Bližší informace naleznete na třídách.

DATUM     NÁZEV AKCE                                                POPIS

 • 12.2.     BESEDA S DR. ŠEBOVOU – Beseda pro rodiče na téma „Školní              zralost“ – od 16,00hod ve 4. třídě
 • 14.2.     ZDRAVÉ ZOUBKY – Zahájení projektu (6 lekcí) – zájemci                       ze 4. třídy
 • 16.2.   KARNEVAL V MŠ – Rej masek – děti mají masky z domova,                   všechny třídy
 • 19.2. – 23.2.     LYŽAŘSKÝ VÝCVIK – Celý týden v dopoledních                            hodinách – zájemci z předškoláků
 • 8.3.      NÁVŠTĚVA ZŠ PROF. ŠVEJCARA – Divadlo a exkurze – 4. třída
 • 9.3.      NÁVŠTĚVA ZŠ T.G. Masaryka – Exkurze do 1.třídy – 4. třída
 • 14.3.     DIVADLO V MŠ – Králův kejklíř – všechny třídy
 • 21.3.     VELIKONOČNÍ DÍLNY – Workshop ve třídě – všechny třídy,                      akce s rodiči
 • 21.3.      BUBNOVÁNÍ V KRUHU – Muzikoterapie – 1., 2., 3. třída
 • 28.3.     DRAMATICKÝ PROGRAM O ZDRAVÉM STRAVOVÁNÍ –                               Skřítky krmit – všechny třídy
 • 4.4.      DIVADLO V MŠ – O Smolíčkovi – všechny třídy, přesunuto                        z listopadu
 • 9.4.     SEMINÁŘ GRAFOMOTORIKA A JEJÍ VÝVOJ – seminář s odborníkem pro rodiče pořádaným školou od 17hod
 • 18.4.    DIVADLO V MŠ – Ptačí cirkus – všechny třídy
 • 20.4.    ZÁCHRANÁŘI VE ŠKOLCE – Dopolední akce v MŠ – všechny                 třídy
 • 27.4.    ČARODĚJNICE – Dopolední akce v MŠ – všechny třídy
 • 9.5.      RUDOLFINUM – Vláčkem s Dvořákem – 4.třída
 • 16.5.     JARNÍ POSEZENÍ S RODIČI – Akce na třídách pro děti a rodiče
 • 16.5.    DIVADLO V MŠ – Ham ham – všechny třídy
 • 18.5.     FOCENÍ TŘÍD – na zahradě školy – všechny třídy
 • 23.5.    DIVADLO V MŠ – O rybářovi a rybce – všechny třídy (přesunuto z února)
 • 1.6.      DEN DĚTÍ – dopolední akce pro děti v MŠ
 • 6.6.     CELODENNÍ VÝLET – Farma Blaník – všechny třídy
 • 7.6.     DEN DOPRAVY – ve Viničním domku – 4.třída
 • 12.6. – 17.6.     ŠKOLA V PŘÍRODĚ – Josefův Důl – 4. třída
 • 13.6.      SPORTOVNÍ DEN v ZŠ RAKOVSKÉHO – 3. a zbytek 4.třídy
 • 20.6.     ZAHRADNÍ SLAVNOST – Pasování na školáky – akce s rodiči