Aktuality

Školka v přírodě – ZRUŠENA!

Vzhledem k nastalé situaci a opatření v rámci ČR nemůžeme uskutečnit plánovanou ŠvP. Rodiče, kterých se to týká mají bližší info na e-mailu.

Děkujeme za pochopení!

Aktualizováno: 23.3.2020

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Vážení rodiče, v rámci zkvalitnění  a urychlení informovanosti zákonných zástupců našich dětí Vás budeme v naléhavých případech informovat prostřednictvím SMS zprávy.

Na číslo, ze kterého Vám zpráva přijde, lze pouze odepisovat, nevolejte zpět prosím.

Aktualizováno: 19.3.2020

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

   Naše školní zahrada vítá jaro!

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informace k vydávání žádosti o ošetřovné

Žádost o ošetřovné pro žáky naší mateřské školy Vám potvrdí ředitelka mateřské školy.Odkaz na stažení žádosti najdete na stránkách ČSSZ:(https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-)

Žádost si stáhnete, případně vytisknete, vyplníte a nascanujete do emailu paní ředitelce (reditelka@tyrsovka.cz) Ta žádost vytiskne, potvrdí razítkem a podpisem a pošle Vám ji zpět elektronicky. I v této podobě bude žádost zaměstnavateli akceptována.
Originál, který bude zatím ve školce, bude nutné předložit až dodatečně pro výplatu dávky. Hlavní město se však snaží, aby originál nebylo nutno vůbec předkládat. Sledujte prosím další informace.

Aktualizováno: 17.3.2020

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Vážení rodiče,

Mateřská škola Tyršovka v Praze 12 bude z provozních důvodů

od pondělí 16.3.2020 UZAVŘENA.

 

Aktualizováno 15.3.2020

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Velmi děkujeme všem rodičům, kteří si děti nechali doma. 
V tomto období je nezbytně nutné, aby v mateřské škole byly pouze zcela zdravé děti. Důrazně Vás žádáme, abyste děti, které vykazují jakoukoliv známku  nemoci (teplota,kašel, rýma, nevolnost nebo střevní problémy)nechali doma.

Aktualizováno: 13.3.2020

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Mateřská škola Tyršovka nadále zůstává v provozu. Vážení rodiče, zvažte ale nutnost docházky dětí do mš! 

V případě změny, zde najdete další informace.

Aktualizováno: 10.3.2020

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Elektronický předzápis do mš na školní rok 2020/21 bude probíhat od 10.4. do 11.5.

Zápisy (odevzdávaní přihlášek v MŠ) proběhnou ve dnech 12. a 13.5.2020. Více informací ohledně zápisu najdete na našem webu do konce března.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

13.2.2020 proběhlo v rámci projektu MULTIKULTURALITA A INKLUZE v naší školce odborně zaměřené tématické setkání s rodiči a PhDr. Mgr. Veronikou Pavlas Martanovou, Ph.D. psycholožkou a speciální pedagožkou PPP Praha 6. Děkujeme rodičům za velkou účast.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

V citrónové třídě máme nového ,,mazlíčka“ ♥ děkujeme rodičům z citrónové třídy za spolupráci!

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Změna platby za stravné a školné (úplata za předškolní vzdělávání) od 1. 9. 2019.

Systém placení inkasem, zálohově předem na daný měsíc:

  • inkasní zálohová srážka z vašeho účtu proběhne poprvé k 3.10.2019 za stravné a školné na měsíc říjen,
  • o přeplatek vzniklý z odhlášené stravy bude ponížena vždy následující inkasní platba,
  • při úhradě inkasem máte zaručeno, že stravné a školné bude zaplaceno včas.

 

Neuskutečněná inkasní srážka:

  • částku bude nutné uhradit jiným způsobem, nejpozději do konce měsíce tak, aby byla splněna podmínka zálohové úhrady.

Ve výjimečných případech lze využít jinou formu úhrady:

  • jednorázový příkaz,
  • trvalý příkaz.

Zřízení inkasního příkazu pro účel školy:

číslo účtu MŠ: 30015-2000765379/0800

nastavení limitu na školné a stravné dohromady  –      2000,- Kč na 1 dítě

provedení inkasa: měsíčně

 

Úplata za vzdělávání – školné • 750,-Kč/měsíc – děti předškolního věku (rok před vstupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí).

Stravné: • Děti do 6 let 39,- Kč/den, děti od 7 let 41,- Kč/den

Účet mateřské školy: 30015-2000765379/0800

Kontaktní osoba pro školné a stravné – MŠ Tyršovka:
Dobroslava Perevuzníková – vedoucí školní jídelny
e-mail: sjtyrsovka@tyrsovka.cz
tel: 241 772 799

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Užíváme si teplého počasí

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

S dětmi jsme zabydleli náš hmyzí domeček

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Těšíme se na léto a slunečné počasí, protože máme na zahradě nové mlhoviště

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Za peníze získané z prodeje Andělských kalendářů (7175,- Tyršovka) jsme zakoupili sadu didaktických obrázkových materiálů.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Těšíme se na Velikonoce!

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Napsali o nás v Novinách Prahy 12:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Poděkování

Velmi děkujeme firmě XERTEC a.s. za sponzorský dar dvou keramických magnetických tabulí, které využívají děti v Citrónové a Borůvkové třídě.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

V letošním roce se uskutečnil II. ročník Andělských kalendářů

Peníze získané z prodeje Andělských kalendářů jsme použili na nákup didaktických pomůcek do všech tříd. Vybralo se celkem 14 350,-  Děkujeme všem, kteří si kalendář zakoupili.