Aktuality

Den otevřených dveří v MŠ se bude konat dne 25.4. 2019 od 15:00 do 17:00 hodin.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

seminář pro rodiče 25.3.2019 v 17 hodin
Grafomotorika v předškolním období

Mgr. Martina Simonidesová

Lektorka grafomotoriky, která se již mnoho let zabývá nápravou grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku.

Obsahem semináře bude:

  • vývoj dětského grafického projevu
  • držení tužky a sezení u stolu
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • nejčastější grafomotorické obtíže
  • jak dítě připravit na psaní
  • pomůcky

Seminář bude probíhat v Borůvkové třídě.
Během semináře je možné využít hlídání dětí v Meruňkové třídě – nutno předem nahlásit třídní učitelce.

 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Napsali o nás v Novinách Prahy 12:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Seminář pro rodiče 27. 2. 2019 v 17 hodin
Neklidné dítě – příklady dobré praxe při výchově dítěte

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Zkušená psycholožka pracující s dětmi s poruchami pozornosti i s dětmi neklidnými bez diagnózy.

Seminář  je určen rodičům MŠ, kteří se o téma zajímají a chtějí získat tipy na zklidňování dětí (a to ať už se jedná o děti přímo s diagnózou poruchy pozornosti – ADHD či ADD, tak i o děti neklidné bez neurologických příčin.)

  • Seminář bude probíhat v Borůvkové třídě
  • Během semináře je možné využít hlídání dětí v Meruňkové třídě – nutno předem nahlásit třídní učitelce.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Poděkování

Velmi děkujeme firmě XERTEC a.s. za sponzorský dar dvou keramických magnetických tabulí, které využívají děti v Citrónové a Borůvkové třídě.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

V letošním roce se uskutečnil II. ročník Andělských kalendářů

Peníze získané z prodeje Andělských kalendářů použijeme na nákup didaktických pomůcek do všech tříd. Vybralo se celkem 14 350,-  Děkujeme všem, kteří si kalendář zakoupili.