Aktuality

Provoz mateřských škol v MČ Praha 12 v měsících červenci a srpnu 2020

změna při přihlašování

 

Jako každoročně, i v letošním roce je v MČ Praha 12 zajištěn letní provoz mateřských škol po celé období letních prázdnin.

Letos však nastává změna při přihlašování:

!!Rodiče, kteří plánují umístit své dítě během letních prázdnin do mateřské školy, budou oznamovat konkrétní termín ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do 14. února 2020!!

Jejich žádost bude zaregistrována a konkrétní mateřská škola na území MČ Prahy 12, do které budou moci své dítě přihlásit, jim bude oznámena až před vlastním zápisem na prázdninový provoz. (začátek května)

Zápis do mateřských škol s prázdninovým provozem proběhne
26 a 27. 5. 2020 od 13 do 17 hodin již v určené mateřské škole, rodiče současně uhradí jako každým rokem související poplatky – školné a stravné.

Děti, jejichž rodiče podají žádost o umístění po 14. únoru, budou vedeny jako náhradníci a rodiče budou kontaktováni pouze v případě uvolnění místa.

Důvodem, proč musí nově rodiče do 14. 2. 2020 oznamovat, zda se v létě zapojí do letního provozu, je potřeba naplánovat dostatečnou kapacitu mateřských škol pro letní provoz.

Žádáme rodiče, aby využívali letní provoz pouze v nutných případech. Pro dítě je nejvhodnější, aby prázdniny byly opravdu prázdninami a trávilo je se svými blízkými.

(OŠK Praha 12)

Aktualizováno 19.1.2020

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, příspěvková organizace, Lysinská 184/45, 143 00 Praha 4

přijme

kuchařku do školní kuchyně

 

Požadujeme: pečlivost, chuť do práce

Nabízíme:  Práci na plný úvazek v přátelském prostředí mateřské školy

Nástup možný ihned

V případě zájmu zasílejte nabídku na e-mail: reditelka@tyrsovka.cz, nebo volejte na tel. 605 785 985.

 

Aktualizováno 9.1.2020

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili zazimování naší školní zahrady za pomoc!

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zazimování zahrady Mš

Jako každý rok, i letos prosíme rodiče o pomoc při úklidu listí a zazimování školní zahrady. Účast je dobrovolná. Pokud můžete vezměte si sebou své hrábě. Úklid proběhne 30.11.2019 (sobota) od 9.30hodin. Sraz rovnou na zahradě Mš. Předem děkujeme všem, kteří přijdou.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

V citrónové třídě máme nového ,,mazlíčka“ ♥ děkujeme rodičům z citrónové třídy za spolupráci!

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Změna platby za stravné a školné (úplata za předškolní vzdělávání) od 1. 9. 2019.

Systém placení inkasem, zálohově předem na daný měsíc:

  • inkasní zálohová srážka z vašeho účtu proběhne poprvé k 3.10.2019 za stravné a školné na měsíc říjen,
  • o přeplatek vzniklý z odhlášené stravy bude ponížena vždy následující inkasní platba,
  • při úhradě inkasem máte zaručeno, že stravné a školné bude zaplaceno včas.

 

Neuskutečněná inkasní srážka:

  • částku bude nutné uhradit jiným způsobem, nejpozději do konce měsíce tak, aby byla splněna podmínka zálohové úhrady.

Ve výjimečných případech lze využít jinou formu úhrady:

  • jednorázový příkaz,
  • trvalý příkaz.

Zřízení inkasního příkazu pro účel školy:

číslo účtu MŠ: 30015-2000765379/0800

nastavení limitu na školné a stravné dohromady  –      2000,- Kč na 1 dítě

provedení inkasa: měsíčně

 

Úplata za vzdělávání – školné • 750,-Kč/měsíc – děti předškolního věku (rok před vstupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí).

Stravné: • Děti do 6 let 39,- Kč/den, děti od 7 let 41,- Kč/den

Účet mateřské školy: 30015-2000765379/0800

Kontaktní osoba pro školné a stravné – MŠ Tyršovka:
Dobroslava Perevuzníková – vedoucí školní jídelny
e-mail: sjtyrsovka@tyrsovka.cz
tel: 241 772 799

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Užíváme si teplého počasí

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

S dětmi jsme zabydleli náš hmyzí domeček

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Těšíme se na léto a slunečné počasí, protože máme na zahradě nové mlhoviště

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Za peníze získané z prodeje Andělských kalendářů (7175,- Tyršovka) jsme zakoupili sadu didaktických obrázkových materiálů.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Těšíme se na Velikonoce!

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Napsali o nás v Novinách Prahy 12:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Poděkování

Velmi děkujeme firmě XERTEC a.s. za sponzorský dar dvou keramických magnetických tabulí, které využívají děti v Citrónové a Borůvkové třídě.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

V letošním roce se uskutečnil II. ročník Andělských kalendářů

Peníze získané z prodeje Andělských kalendářů jsme použili na nákup didaktických pomůcek do všech tříd. Vybralo se celkem 14 350,-  Děkujeme všem, kteří si kalendář zakoupili.