Aktuality

Volné pracovní pozice


Ve středu 14. 3. 2018 proběhlo předání finančního daru – výtěžku z prodeje Andělských kalendářů 2018.

Za Duhu Střelku dar předala ředitelce MŠ předsedkyně sdružení Mgr. Michaela Franková a pan Lukáš Sobotka.

Dar je určen na nákup herních prvků a rozvoj zahrad MŠ Tyršovka.


Zápis do MŠ

bude pro školní rok 2018/2019 probíhat takto:

  1. Elektronický předzápis (www.elektronickypredzapis.cz)

Elektronický_předzápis_2018

2. Den otevřených dveří 

25.4. a 26. 4. 2018 od 13:00 – 17:00 hodin

Den otevřených dveří bude probíhat v budově MŠ Tyršovka v Lysinské ulici (vchod provozním úsekem) i na detašovaném pracovišti Karásek v Karasově ul. (recepce).

3. Odevzdání přihlášky a evidenčního listu – zápis do MŠ 

9.5. a 10.5. 2018 od 13:00 – 17:00 hodin (doporučujeme rezervovat si při předzápisu konkrétní čas)

Zápis do MŠ (odevzdání přihlášky a evidenčního listu) pro obě pracoviště bude probíhat pouze v hlavní budově MŠ Tyršovka v Lysinské ulici (1.pavilon, 1.patro)

Potřebné doklady k zápisu: 

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12 (Pokud nemáte trvalý pobyt na území MČ  Praha 12, je nutno přinést k nahlédnutí nájemní, podnájemní, kupní nebo předkupní smlouvu na byt nacházející se na území MČ Praha 12.)

Další informace

  • Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.

Termíny zápisů do MŠ pro šk. rok 2018_2019