Aktuality

Seznam přijatých dětí z doplňujícího zápisu najdete ZDE

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si vyzvedněte ve čtvrtek 27.6.2019 od 8,00 – 16,30hodin v kanceláři ředitelky MŠ.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí v řádném zápise (květen) a také pro rodiče z doplňujícího zápisu (červen) se bude konat dne 26.6. 2019 od 17 hodin v Meruňkové třídě (1.pavilon,přízemí).

Všechny informace z třídních schůzek budou všem rodičům zaslány do e-mailu.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Doplňující zápis do MŠ Tyršovka

 se bude konat ve středu 19.6.2019 v době od
13,00 do 17,00 hod. v kanceláři ředitelky MŠ, ul.Lysinská 184/45.

S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte s potvrzením od lékaře,
rodný list dítěte a vlastní průkaz totožnosti.

Formulář Žádosti o přijetí dítěte ZDE

Kritéria pro přijímání dětí pro rok 2019/2020

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Užíváme si teplého počasí

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

S dětmi jsme zabydleli náš hmyzí domeček

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Těšíme se na léto a slunečné počasí, protože máme na zahradě nové mlhoviště

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Za peníze získané z prodeje Andělských kalendářů (7175,- Tyršovka) jsme zakoupili sadu didaktických obrázkových materiálů.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Těšíme se na Velikonoce!

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Napsali o nás v Novinách Prahy 12:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Seminář pro rodiče 27. 2. 2019 v 17 hodin
Neklidné dítě – příklady dobré praxe při výchově dítěte

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Zkušená psycholožka pracující s dětmi s poruchami pozornosti i s dětmi neklidnými bez diagnózy.

Seminář  je určen rodičům MŠ, kteří se o téma zajímají a chtějí získat tipy na zklidňování dětí (a to ať už se jedná o děti přímo s diagnózou poruchy pozornosti – ADHD či ADD, tak i o děti neklidné bez neurologických příčin.)

  • Seminář bude probíhat v Borůvkové třídě
  • Během semináře je možné využít hlídání dětí v Meruňkové třídě – nutno předem nahlásit třídní učitelce.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Poděkování

Velmi děkujeme firmě XERTEC a.s. za sponzorský dar dvou keramických magnetických tabulí, které využívají děti v Citrónové a Borůvkové třídě.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

V letošním roce se uskutečnil II. ročník Andělských kalendářů

Peníze získané z prodeje Andělských kalendářů jsme použili na nákup didaktických pomůcek do všech tříd. Vybralo se celkem 14 350,-  Děkujeme všem, kteří si kalendář zakoupili.