Režim dne

06:30 – 08:30hod.: Příchod dětí do školy. Hry dle volby dětí, individuální práce (výtvarné a pracovní aktivity…).

08:30 – 09:00hod.: Pohybové a hudebně pohybové aktivity.

09:00 – 09:20hod.: Hygiena, svačina.

09:20 – 10:00hod.: Hlavní výchovně – vzdělávací blok, didakticky zacílená činnost (individuální a skupinová práce) dle třídních vzdělávacích programů.

10:00 – 12:00hod.: Tématické vycházky nebo pohybové aktivity na zahradě.

12:00 – 12:30hod.: Hygiena, oběd.

12:15 – 12:45hod.: Odchod dětí po obědě, příprava na odpolední odpočinek.

13:00 – 14:30hod.: Odpočinek dětí, četba, poslech nahrávek, spánek, u nejstarších dětí zájmová činnost.

14:30 – 15:00hod.: Hygiena, odpolední svačina.

15:00 – 17:00hod.: Odpolední aktivity ve třídě nebo na zahradě školy, odchod dětí ze školy.

17:30hod.: Ukončení provozu školy.

 

Platnost od: 1.9.2021