Režim dne

06:30 – 08:30hod Příchod dětí do školy. Hry dle volby dětí, individuální práce (výtvarné a pracovní aktivity…).

08:30 – 09:00hod Pohybové a hudebně pohybové aktivity.

09:00 – 09:20hod Hygiena, svačina, hygiena.

09:20 – 10:00hod Hlavní výchovně – vzdělávací blok, didakticky zacílená činnost (individuální a skupinová práce) dle třídních vzdělávacích programů.

10:00 – 12:00hod Tematické vycházky nebo pohybové aktivity na zahradě.

12:00 – 12:30hod Hygiena, oběd, hygiena.

12:30 – 13:00hod Odchod dětí po obědě, příprava na odpolední odpočinek.

13:00 – 14:30hod Odpočinek dětí, četba, poslech nahrávek, spánek,    u nejstarších dětí zájmová činnost.

14:30 – 15:00hod Hygiena, odpolední svačina, hygiena.

15:00 – 17:00hod Odpolední aktivity ve třídě nebo na zahradě školy, odchod dětí ze školy.

17:00hod Ukončení provozu školy.