Režim dne

 

06:30 – 08:25
Příchod dětí do školy.
Nepřímo řízené aktivity, spontánní hra
Individuální práce (tvořivé a pracovní aktivity)

8.30 Škola se zamyká (rodič opouští školu)

08:30 – 09:15
Úklid třídy a herny
Ranní kruh
1.Vzdělávací blok (pohybové a hudebně pohybové aktivity)

09:00 – 09:30hod
Hygiena, svačina

 09:15 – 10:15
2.vzdělávací blok (řízené aktivity, nabídka činností, individuální a skupinová práce) dle třídních vzdělávacích programů zpravidla ve třídě, v tělocvičně

10:00 – 11:45
3.vzdělávací blok – pobyt venku
Tematické vycházky nebo pohybové aktivity na školní zahradě

12:00 – 12:30hod
Hygiena, oběd

12:15 – 12:45
Odchod dětí po obědě, příprava na odpolední odpočinek, (prohlížení knížek, klidové aktivity u stolečku)

12:45 – 14:15
Odpočinek na lehátku, četba, poslech audio pohádek, spánek, relaxace u „bublinek“ (tekuté senzory), u nejstarších dětí zájmová činnost či předškolní příprava

14:00 – 14:30hod
Hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:00hod
Odpolední aktivity ve třídě nebo na zahradě školy (nabídka činností – nepřímo řízená činnost, volná hra a tvoření), zájmové kroužky, odchod dětí ze školy

17:30hod
Ukončení provozu školy

 

Platnost od: 1.9.2023